Omega Akerholdt har en egen fagavdeling som arbeider med ferdigbefaringer, overtakelser og andre tjenester relatert til ettermarked. Avdelingen har, per dags dato, fire ansatte med bakgrunn som takstmenn og prosjektledere på bygg. Vi utfører hovedsakelig oppdrag for utbyggere og entreprenører og har gjennomført forskjellige typer oppdrag relatert til sluttfasen på både leilighets-og næringsbygg.

Internbefaringer/Entreprenørbesiktninger for entreprenør.

Ferdigbefaringer for henholdsvis utbygger og entreprenør.

Overtakelsesbefaringer for henholdsvis utbygger og entreprenør.

Reklamasjonshåndtering og koordinering av avvikshåndtering etter overtakelse, for entreprenør. Vi har erfaring fra å bruke forskjellige befaringssystemer, slik som BIM 360, Dalux Field, UniZite og Vicenario. I tillegg til disse tjenestene har Omega Akerholdt spesialkompetanse innen fukt, lyd, tetthet og inneklima.

Kontakt oss for mer informasjon: Tlf. 33 34 99 80  epost: post@omegaakerholdt.no