Hent bygger nytt kontorbygg i Harstad etter BREEAM -VERY GOOD sertifiseringen. Det krever et godt kvalitetsarbeid gjennom hele byggeprosessen. For å sikre at bygget leveres etter ordningen har Hent valgt Omega Energi som leverandør for kontrollere at bygget oppfyller noen av kravene til Breeam Very Good. Omega Energi vil tetthetsteste og termografere underveis i byggeperioden og skal blant annet utføre termografering av isolasjon før veggplatene kan monteres. Det utføres også tetthetstesting av ferdig råbygg og før bygget overleveres.

Fakta om Breeam sertifisering:

BREEAM er en internasjonal sertifiseringsordning for objektiv miljøsertifisering av «grønne Bygg». BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM sertifiseringssystemet. Systemet integrerer alle norske rammebetingelser, herunder energimerking og Norges lov med forskrifter. BREEAM et internasjonalt system som betyr at et bygg som har fått karakteren ”BREEAM Very Good”, har den samme miljøstandarden enten bygget ligger i Oslo eller i London. De ulike karakterene er: PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT og OUTSTANDING

Om bygget:

Statoil er langtids leietaker av bygget som skal stå ferdig i 2017. Det blir om lag 10 000 kvm og vil huse opptil 600 arbeidsplasser.