Etter å ha utført oppdrag for HENT gjennom flere år signerte selskapene en rammeavtale som gjelder fra 2017. Tjenestene som skal leveres er blant annet tetthetstesting og termografering av bygg, samt fuktmålinger i tre og betong.  

HENT har gjennom de siste årene levert en rekke 0-feil prosjekt, og har en ambisjon om å levere riktig kvalitet hver gang.  Med vår lange erfaring og ekspertise innen tjenester i rammeavtalen skal Omega Energi bidra til at HENT når sine ambisjoner i fremtidige prosjekter.

Vi er meget stolte over at HENT har valgt Omega Energi AS som leverandør av disse tjenestene.

 

Litt om HENT:

HENT AS er en landsdekkende entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Horten, Steinkjer, Ålesund, Bergen, Bodø og Tromsø. De har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet.

HENT har gjennom de siste årene levert en rekke 0-feil prosjekt, og har en ambisjon om å levere riktig kvalitet hver gang. Dette skal oppnås gjennom risikobasert kvalitetssikring, ved å avdekke risiko så tidlig som mulig, risikoreduserende prosjektering, risikoreduserende utførelse og kontrollregimer ved forhøyet risiko. Våre prosjekter kjøres etter modellen “Trimmet Gjennomføring” som er vår tilpasning til de mer kjente LEAN-prinsippene. HENT er sertifisert iht. kvalitetsstandarden ISO 9001.