Mange bruksområder

Dersom kontrollert område eller bygning har luftlekkasjer vil termografering kunne vise temperaturforskjeller som igjen vil avdekke hvor i konstruksjonen luften lekker. Termografering vil også kunne påvise kuldebroer.

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmelekkasjer i bygninger. Metoden måler temperaturen på overflater og viser temperaturforskjeller på ulike bygningsdeler. Byggtermografering følger Norsk Standard,  NS-EN 13187 ”Kvalitativ metode for å påvise termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer”.

Instrumentet som brukes er en type kamera med infrarød teknikk (IR) som omdanner infrarød stråling/varmebilder (IR-bilder) til bilder som viser temperaturvariasjoner.

Trekk kan oppstå ved feil montert vindsperre eller diffusjonssperre (plast), at den er skadet eller mangler. Feil kan føre til økt behov for energi og kan medføre redusert komfort.

Omega Akerholdt AS

Vi er det største uavhengige selskapet i Norge innenfor tetthetskontroll og termografering. Selskapet utfører tetthetskontroll og termografering av alle typer bygninger og har opparbeidet en solid kompetanse og erfaring i å teste alt fra små rom og sluser til boliger, leiligheter og leilighetsbygg.. Lær mer om oss

Eksempler

Punktmåling
Manglende fuktsperre
Trekk - Etasjeskille

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.