Med fokus på inneklima

I samarbeid med et av Norges ledende firma innenfor inneklima, Mycoteam AS, tilbyr vi følgende tjenester:

Akustikk og støy

Vi måler bygningsakustikk (lydisolasjon, trinnlyd) og romakustikk.
Lydmålinger: For eksempel målinger i ferdig bygg (lydreduksjon, trinnlyd, etterklangstid, lydnivå fra tekniske installasjoner, øvrige lydforhold).

Støvmålinger

Vi tar målinger av støv på overflatene for å dokumentere et godt renhold samt måling av svevestøv og partikler i luft. Før overlevering av bygget følges NS-INSTA 800.

Radon

Vi måler radonkonsentrasjonen. Årsmiddelverdien kan beregnes fra en radonmåling over to måneder i vinterhalvåret. Det er årsmiddelverdien som er utgangspunkt for vurdering av eventuelle tiltak og for sammenligning med grenseverdiene.

foto: Jarle Nyttignes

Prøvetaking og labanalyser

Asbest, muggsopp og skadedyr.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.