Takst

Våre takstmenn og takstfullmektiger har alle lang bakgrunn fra byggebransjen og er sertifiserte i Norsk Takst. Vi er stolte over å videreføre den fagkunnskap og yrkesstolthet som har vært kjerneverdiene i Bjørn Akerholdt AS gjennom de siste 25 årene. Bjørn Akerholdt er fortsatt med i driften hos oss og fungerer som skjønnsmann og senior takstmann på større saker.

logo-medlem norsk takst
takst

Skadetakst

Omega Akerholdt AS takstavdeling utfører skadetakst, naturskadetakst og skjønn for de fleste større forsikringsselskaper i Norge. Vår takstavdeling har bred erfaring i å håndtere og taksere alle typer skader på bygg. Vi har også jevnlig prosjektledelse på gjenoppbygging/nybygging etter større fukt og brannskader.

Som et uavhengig takstfirma er vi opptatt av å levere kvalitet innenfor de ønskede frister og krav. Dette for å gi forsikringsselskapets kunder og forsikringsselskapet trygghet, uavhengighet og forutsigbarhet.


Overtakelsestakst

Omega Akerholdt AS tilbyr bistand ved internbefaringer, forbefaringer/ ferdigbefaringer og overtagelsesbefaringer. Å ha med en uavhengig tredjepart å prosessen bidrar til å sikre kvaliteten på arbeidet og skape trygghet og tillitt mellom partene. Vår erfaring er at utbygger, entreprenør og kjøper setter pris på å ha med uavhengig, kvalifisert bistand til å vurdere leveransene.

Tilstandsrapport

En god tilstandsrapport sikrer god informasjon om bygningsmassen til alle parter i forbindelse med bolighandel. Dette gjør at det er lettere å sette seg inn i hva som er av eventuelle feil og mangler ved boligen og minimerer faren for konflikter.

Omega Akerholdt leverer nå tilstandsrapporter i henhold til forskrift til Avhendingslova (tryggere bolighandel). Våre erfarne takstingeniører er sertifiserte i Norsk Takst og har lang erfaring som byggmestere og takstmenn.

En tilstandsrapport fra oss gir en grundig teknisk vurdering av boligen og gir både selger og kjøper en god innsikt i hva som må påregnes utbedret eller oppgradert. Det gir også en oversikt over hva dette vil kunne medføre av kostnader. Rapporten gir et godt informasjonsgrunnlag som sikrer en tryggere bolighandel.

For bestilling av våre tjenester ta kontakt på telefon 33 34 99 80 eller send en epost til bestilling@omegaakerholdt.no