Fra venstre: Eirik Kahrs Takstmann NTF/ Bygginspektør, Bjørn Thomas Akerholdt, Avdelingsleder for takst/ Takstmann NTF og daglig leder Aage Aune i det nyetablerte selskapet Omega Akerholdt AS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omega Akerholdt AS utfører skadetakst, skjønn, naturskadetakst og EL-takst.

1.september 2017 fusjonerte Tønsberg-selskapene Omega Energi AS og Bjørn Akerholt AS. Det nye navnet er Omega Akerholdt AS.

Hovedområdene det opereres i er Vestfold, Buskerud og Telemark. Sekundærområder er Oslo og Østfold. Selskapet har i hovedsak forsikringsselskap som kunder.

Selskapet Bjørn Akerholt AS, startet med skadetakst, naturskadetakst og skjønn i 1996. I løpet av 2018 har vi ambisjoner om levering av ytterligere taksttjenester.

 

Ta kontakt med oss på telefon: 33 34 99 80 eller på post@omegaakerholdt.no

Se våre ansatte på https://www.omegaakerholdt.no/ansatte