Takst

Våre takstmenn og takstfullmektiger har alle lang bakgrunn fra byggebransjen og er sertifiserte i Norsk Takst. Vi er stolte over å videreføre den fagkunnskap og yrkesstolthet som har vært kjerneverdiene i Bjørn Akerholdt AS gjennom de siste 25 årene. Bjørn Akerholdt er fortsatt med i driften hos oss og fungerer som skjønnsmann og senior takstmann på større saker.

logo-medlem norsk takst
takst

Skadetakst

Omega Akerholdt AS takstavdeling utfører skadetakst, naturskadetakst og skjønn for de fleste større forsikringsselskaper i Norge. Vår takstavdeling har bred erfaring i å håndtere og taksere alle typer skader på bygg. Vi har også jevnlig prosjektledelse på gjenoppbygging/nybygging etter større fukt og brannskader.

Som et uavhengig takstfirma er vi opptatt av å levere kvalitet innenfor de ønskede frister og krav. Dette for å gi forsikringsselskapets kunder og forsikringsselskapet trygghet, uavhengighet og forutsigbarhet.


Overtakelsestakst

Omega Akerholdt AS tilbyr bistand ved internbefaringer, forbefaringer/ ferdigbefaringer og overtagelsesbefaringer. Å ha med en uavhengig tredjepart å prosessen bidrar til å sikre kvaliteten på arbeidet og skape trygghet og tillitt mellom partene. Vår erfaring er at utbygger, entreprenør og kjøper setter pris på å ha med uavhengig, kvalifisert bistand til å vurdere leveransene.