Lønnsom kontroll

Tetthetskontroll av bygninger foretas for å verifisere at bygningen holder kravet til luftvekslingstall. Luftlekkasjer har vesentlig betydning for bygningers energiforbruk og komfort.

Byggemetode etter TEK 10 stiller krav til valg og bruk av byggeprodukter, krav til hvordan det bygges og at det ferdige bygget skal testes for å verifisere at det tilfredsstiller kravet til tetthet.

Ved avvik fra dette kan fukt trenge inn i og redusere bygningsdelenes varmeisolerende evne og slik at det kan oppstå sjenerende trekk og et negativt innemiljø. I tillegg forringes bygningens levetid..

Trykktest av bygninger utføres etter NS-EN 13829 ”Bestemmelser av bygningers luftlekkasje”.

Kravet til luftvekslingstall etter TEK 10 §14-3 er 2,5 for småhus og 1,5 for øvrige bygninger.

Omega Akerholdt AS

Vi er det største uavhengige selskapet i Norge innenfor tetthetskontroll og termografering. Selskapet utfører tetthetskontroll og termografering av alle typer bygninger og har opparbeidet en solid kompetanse og erfaring i å teste alt fra små rom og sluser til boliger, leiligheter og leilighetsbygg.. Lær mer om oss

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.