Veidekke har bygget en ny storhall i tilknytning til Trondheim Spektrum ( Nye Nidarøhallen )  på 4 750 m².
Omega Akerholdt ble valgt til å trykkteste hallen som innehar et luftvolum på ca. 150 000 m³.
Luftvekslingstallet var i energiregnskapet satt til n50=0,3 luftvekslinger pr. time og vi kom godt innenfor kravet.
Veidekke er godt fornøyd med både planlegging og gjennomføring av dette krevende oppdraget fra Omega Akerholdt sin side