Omega Akerholdt har trykktestet Trondheims storstue, Britannia Hotell som har vært igjennom en omfattende oppgradering.
Hotellet er fra 1870 og har nå 257 rom, restauranter, puber og spa
Oppgraderingen hadde et omfang på 22.000 kvm og ble utført av HENT i løpet av to år.
Byggherre er Britannia Eiendom AS som har Odd Reitan som eier og de har brukt 900 mill. på oppgraderingen
Vi gratuler både totalentreprenør Hent og byggherre Britannia Eiendom med gode resultater på trykktestingen.

https://www.dehistoriske.no