Husøy havn – Nok et bygg klart til overtakelse

Omega Akerholdt AS har bistått Husøy Havn og Avantor med ferdigbefaringer og overtakelser på alle byggetrinn så langt,  på prosjektet som ligger vakkert til ved innseilingen til Tønsberg. Vi er nå i gang med å gå befaringer på Hus 8, som er det syvende bygget av totalt ti, og i ferd med å ferdigstilles.

Vår oppgave på prosjektet er å bistå Husøy Havn, leilighetskjøpere og entreprenøren Skanska, for å sikre at boligene overleveres i tråd med formelle krav, forankret i lov, samt gjeldende kvalitetskrav. Våre erfarne takstmenn bidrar med fagkunnskap for å besørge en trygg prosess og en riktig og rettferdig vurdering av arbeidene for alle parter. Vi opplever at dette er noe de fleste setter pris på og at vi som uavhengig part har en viktig rolle i slike prosesser.

Vi bistår forskjellige utbyggere og entreprenører med overtakelsesbefaringer på prosjekter over hele Østlandsområdet, men gleder oss nå til å ta fatt på nok et oppdrag for Husøy Havn, her i vårt eget nærområde.

«Vi har valgt å benytte en nøytral takstmann ved overlevering av leiligheter. Kjøp av ny leilighet er en stor investering for mange, og vi ønsker å skape trygghet rundt overleveringen. Det har være mange kunder med høye krav, og vi opplever at Omega Akerholdt har bidratt til at prosessen har gått veldig bra på alle de 123 leilighetene som er blitt overlevert på Husøy. Vi har derfor valgt å benytte OA også på de resterende 4 husene som er igjen.»

– Geir Thoresen, Husøy Havn/Avantor

Link til prosjektet: Husøy Havn – Avantor