Radonmåling og logging

Vi tilbyr loggetjenester for radonmåling for å kartlegge radonnivåer over tid. Måleresultatene viser variasjon i måleverdier i forhold til værpåvirkning, ventilasjonsforhold og bruk, og logges normalt med verdier hver time. Dette gir et godt grunnlag for å vurdere tiltak der måleverdiene overstiger gitte grenseverdier i TEK17.

radonmåling
Innregulering av Ventilasjon

Innregulering av ventilasjon

Innregulering og kontroll av luftmengder på ventilasjonsanlegg i småhus og leiligheter. Riktig innregulering av ventilasjon er vesentlig for å oppnå et godt inneklima og besørge et energieffektivt ventilasjonsanlegg.

Uavhengig kontroll tiltaksklasse 1

Omega Akerholdt AS har sentral godkjenning for uavhengig kontroll av lufttetthet og fuktsikring av våtrom. Vi har tilbudt disse tjenestene til våre kunder siden 2014 og har til enhver tid et sted mellom 100 og 200 prosjekter gående. Vi har erfarne kontrollører og et veletablert system som sørger for trygghet for byggherre, utførende og sluttbruker av boligene.

Uavhengig kontroll
Kursvirksomhet

Kursvirksomhet

Omega Akerholdt AS avholder bedriftsinterne kurs med fokus på energi- og innklimautfordringer på bygg. Kursene tilbys våre kunder etter avtale og kan tilpasses etter ønske.

Vi holder også forelesninger for Fagskolen i Vestfold og Telemark innen energidesign- og inneklimaemner på flere av de studier de tilbyr.