Om Omega Akerholdt

Omega Akerholdt AS er et spesialfirma som leverer kontroll / måletjenester og rådgivningstjenester innen blant annet tetthet, fukt og akustikk, samt taksttjenester.

Vi opererer over hele landet, men har hovedkontor i Tønsberg og distriktskontorer i Oslo, Trondheim og Bergen.

Vi er et av de største uavhengige selskapene i Norge innenfor tetthetskontroll og termografering. Vi har de fleste av de større entreprenørene i landet som kunder og er engasjert på mange store og spennende prosjekter på flere fagområder. Lang erfaring med å håndtere oppdrag hvor Breeam-Nor klassifisering skal ivaretas.

 • 1985

  Omega Engineering stiftet

 • 2005

  Startet opp med byggtjenester innen termografering

  2005

 • 2014

  Omega Energi skilt ut som eget selskap med fokus på trykktesting og termografering

 • 2017

  Fusjon med Bjørn Akerholdt AS og bytte av navn til Omega Akerholdt AS. Startet opp med taksttjenester

  2017

 • 2019

  Utvidet tjenestetilbudet med fuktmålinger og fuktrådgivning, samt overtakelsesbefaringer

 • 2020

  Utvidet tjenestetilbudet med lydmålinger og lydrådgivning

  2020

Historikk

Omega Akerholdts historie går tilbake til 2005 da det ble startet opp med termografering av bygninger i det som nå er vårt søsterfirma Omega Holtan. Omega Holtan er i dag en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk.

Byggtjenestene ble utviklet videre til også inkludere måling av lufttetthet i bygninger og i 2014 ble alle bygningsrelaterte tjenester skilt ut i et eget aksjeselskap som ble hetende Omega Energi. I 2017 fusjonerte Omega Energi med takstforetaket Bjørn Akerholdt og vi fikk vårt nåværende navn Omega Akerholdt.

Selskapet har hele tiden hatt en jevn vekst og utviklet nye tjenester, samtidig som vi hele veien har hatt sterkt fokus på det vi anser som vår viktigste styrke, nemlig høy grad av kompetanse, leveringsdyktighet og samvittighet for faget.

historikk omega