Våre tjenester

Omega Akerholdt AS er et unikt selskap i den forstand at vi et av landets største aktører på måle- og kontrolltjenester på bygg, samtidig som vi leverer relaterte rådgivende tjenester og taksttjenester.

Vår målsetning er å levere tjenester på toppnivå til det profesjonelle markedet. Dette ønsker vi å oppnå gjennom å ha høy kompetanse i alle ledd, med fokus på leveringsdyktighet og kvalitet. En god kundeopplevelse og en sunn bedriftskultur ligger til grunn for selskapets strategi.

Tetthetsmåling

Omega Akerholdt AS har bygningsinspektører med lang erfaring innen testing av alle typer bygg og gjennomfører hvert år mellom 1500 – 2000 trykktester.

Fuktmåling

Omega Akerholdt har personell med utdanning og lang erfaring i å kontrollere og komme med rådgivning i fukttekniske spørsmål. Blant annet i forbindelse med prosjekter som skal sertifiseres i henhold til BREEAM-Nor. Alle målinger utføres i henhold til NS3511 og NS3512.

Lydmåling

Omega Akerholdt har personell med bred erfaring innen måling av lydforhold opp mot gjeldende krav, feilsøking og rådgivning for å utbedre mangler ved konstruksjoner. Vi har også kvalifisert personell som kan stå ansvarlig for lydmålinger på prosjekter som skal sertifiseres i henhold til BREEAM-Nor.

Rådgivende tjenester

Omega Akerholdt AS tilbyr i dag enkelte rådgivende tjenester som er relaterte til våre kontroll- og måletjenester, både med egne ansatte og via våre høyt kvalifiserte samarbeidspartnere.

Andre tjenester

Vi tilbyr tjenester innenfor Radonmåling og logging, Innregulering av ventilasjon, Uavhengig kontroll og diverse kursvirksomhet.