Lydmåling

Bygninger i dag skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven stiller krav til konstruksjoners egenskaper med hensyn til overføring av sjenerende lyd i bygninger.

Omega Akerholdt AS har personell med bred erfaring innen måling av lydforhold opp mot gjeldende krav, feilsøking og rådgivning for å utbedre mangler ved konstruksjoner. Vi har også kvalifisert personell som kan stå ansvarlig for lydmålinger på prosjekter som skal sertifiseres i henhold til BREEAM-Nor.

Lydmåling apparat
Kristian lydmåling


Luftlydisolasjon

Støy er et problem for mange og god luftlydsreduksjon mellom boenheter/kontorer, forskjellige typer bruksarealer og fra utvendige støykilder er viktig for å oppnå trivsel og gode arbeidsforhold.

Måling av luftlydisolasjon er viktig for å sikre at konstruksjonene er utført godt nok til å oppnå fornøyde brukere av bygningene.


Trinnlydnivå

Trinnlyd er den lyden som kommer gjennom gulvet, enten når vi går eller flytter på stoler og bord. Trinnlyd er lyd i bygninger som oppstår ved at fottrinn og lignende setter bygningskonstruksjonene i svingninger.

Trinnlydegenskapene måles ved at en standardisert bankemaskin med fem lodd genererer simulert trinnlydsstøy for så og måle i etasjen under eller fra korridor inn mot leilighet/kontor.

Etterklangstid

Etterklang, det fenomenet at lyden i et rom ikke forsvinner momentant, men først dør bort etter en viss tid. En lydimpuls vil reflekteres mellom vegger, tak og gulv i rommet, men ved hver refleksjon vil noe av lydenergien suges opp i veggen (absorberes), slik at lyden etter en tid ikke lenger er hørbar.

Spesielt i oppholdsrom eller lokaler hvor det er mange personer samlet vil lang etterklangstid være et stort problem. Dette gjelder blant annet skoler, barnehager, idrettshaller, konsertlokaler, forsamlingslokaler og produksjonslokaler.

Omega Akerholdt AS har lang erfaring med måling av etterklangstid og kan bistå med rådgivning rundt utbedrende tiltak.


Lydnivå fra tekniske installasjoner

Bygninger i dag har gjerne en rekke byggtekniske installasjoner som er nødvendige for bygningens drift, men som potensielt kan forårsake sjenerende støy. Det stilles derfor krav til at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og brukerområder fra slike installasjoner.

Kristian lydmåling
Kristian Hylen

Kristian Hylen | Rådgivende ingeniør inneklima

+47 994 06 096
kristian@omegaakerholdt.no

Ta gjerne kontakt med vår Rådgivende ingeniør på inneklima, Kristian Hylen

BREEAM_NOR_logo_green-01