Rådgivende tjenester

Omega Akerholdt AS tilbyr i dag enkelte rådgivende tjenester som er relaterte til våre kontroll- og måletjenester, både med egne ansatte og via våre høyt kvalifiserte samarbeidspartnere. Vi er imidlertid i stadig utvikling og vil i løpet av kort tid utvikle og tilby flere rådgivende tjenester innen energi- og inneklima. Som med våre andre tjenester vektlegger vi kvalitet på leveransene og våre kunder skal være trygge på at prosjekterte ytelser er optimalisert og kvalitetssikret.

Rådgivende tjenester
Rådgivning energi

Energi


Energiberegninger

Dokumentasjon av at myndighetens krav/TEK-kravene er oppfylt. Optimalisering av bygg iht. energikravene gitt i TEK17, slik at byggekostnadene kan reduseres ved å bruke standard konstruksjoner og løsninger. Ved en helhetlig betraktning av byggets konstruksjoner og tekniske anlegg i et energiberegningsprogram, kan konsekvenser ved ulike løsninger lett simuleres, slik at man kan ta kostnadseffektive valg.


Energikonsept

Energiløsninger bør vurderes helhetlig. Dvs. varmeproduksjon/fyrhus varmedistribusjon, varmeanlegg romoppvarming, tappevann og ventilasjon. Avklare behovet for kjøling og eventuelle inneklima-utfordringer.


Energimerking

Alle bygg og boliger skal energimerkes.

Fukt


Fuktplan

Utarbeidelse av fuktplan for å kvalitetssikre en forsvarlig håndtering av fuktproblematikk gjennom hele byggeprosessen. Omhandler rutiner for håndtering og fuktsikring av materialer og konstruksjoner, uttørkingsplaner, grenseverdier, krav til fuktmåling/dokumentasjon, håndtering av hendelser og fordeling av ansvar. Dette utføres iht. NS3514 og direkte mot BREEAM-Nor.


Tørketidsberegninger

Beregning av fukttransport i konstruksjoner for å få kontroll på uttørkingstider i forhold til fremdriftsplan, samt hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å nå kritiske grenseverdier.


Skadehåndtering ved vannskader

Bistand til å kartlegge omfang, vurdering av konsekvenser i forhold til inneklima og eventuelle muggsoppskader. Rådgivning rundt tørketiltak og reparasjonsbeskrivelser.

Rådgivende tjenester fukt
rådgivende tjenester

Lyd


Rådgivning i forhold til utbedring av lydkonstruksjoner.

Kartlegging av mulige årsaker, der lydforhold ikke tilfredsstiller gitte grenseverdier. Rådgivning i forhold til mulige utbedringstiltak.


Prosjektering av lydabsorbenter for reduksjon av etterklangstid.

Forprosjektering, detaljprosjektering og oppfølging av arbeider med montering av lydabsorbenter i alle typer rom hvor det er krav til etterklangstid. Både i forbindelse med nybygg og der rom ikke tilfredsstiller gitte grenseverdier.