RISENGA ISHALL

Backe Stor-Oslo har ferdigstilt den nye ishallen til eliteserielaget Frisk Asker.
Dette er en samspillentreprise mellom Backe Stor-Oslo og Asker Kommune.
Isbanen er 26×60 meter og har plass til 3 800 tilskuere.

En ishall er et meget komplekst bygg. Klimaskjermen skal beskytte mot ytre påvirkninger, samtidig som det
på innsiden av bygget er både kalde og varme soner som grenser til hverandre, vertikalt og horisontalt.
Derfor er nettopp tetthet, både internt og eksternt, utrolig viktig for å holde energikostnadene nede.

Omega ble engasjert tidlig i prosessen for rådgivning og utarbeidelse av en plan for deltester i utførelsesfasen og en avsluttende trykktest.

Avvik som ble oppdaget underveis ved deltestene ble utbedret før det hadde gått for langt. Dette sikrer et godt sluttprodukt.
Omega Akerholdt takker for tilliten og samarbeidet, og gratulerer Backe Stor-Oslo med et særdeles godt sluttresultat, 0.1 luftvekslinger per time.

På bildet (f.v): Prosjektleder Kaia Conradi, produksjonsleder Joachim Mathiesen og anleggsleder Magnus Nørstebø