Støy fra naboen?

Plages du av støy fra naboen eller andre støykilder? Lydoppfattelse er subjektivt, og det kan være utfordrende å vite om naboens bråk skyldes menneskelig oppførsel eller konstruksjonsmessige faktorer. Dette kan fastsettes med objektive data fra en lydmåling, som viser hvilken side av gjeldende grenseverdier støynivåene ligger på. Støy er definert som uønsket lyd, noe som bør begrenses med hensyn til helse, arbeidsmiljø, rekreasjon og hvile, samt gode naboforhold.

 

Omega Akerholdt har lang erfaring med bygningsakustiske målinger, og utfører lydmålinger i blant annet Oslo, Trondheim, Nord-Norge, Ålesund og Bergen. Vi kontrollerer lydforhold i alt fra små leiligheter, til større skoler og næringslokaler.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om målinger av luftlydisolasjon, trinnlyd, etterklangstid eller støy fra tekniske installasjoner – lydforhold som skal tilfredsstilles i henhold til TEK 17 (NS 8175 2012: Lydklasse C).