Tetthetsmåling

Vi utfører tetthetsmålinger av alle typer bygninger etter gjeldende standarder, og har omfattende kompetanse og erfaring i å teste blant annet:

  • Isolater
  • Eneboliger
  • Leiligheter
  • Store nærings- og forretningsbygg

Tetthetskontroll av bygninger foretas for å verifisere at bygningen holder kravet til luftvekslingstall. Luftlekkasjer har vesentlig betydning for bygningers energiforbruk og komfort.

Testing tidlig i byggefasen gir trygghet i forhold til å nå krav ved ferdigbygg.

Å avdekke avvik tidlig i byggeprosessen er både kostnadseffektivt og tidsbesparende, og vil kunne forhindre eventuelle seriefeil.

Untitled-6

Byggtermografering

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmelekkasjer i bygninger. Metoden måler overflatetemperatur og viser temperaturforskjeller på ulike bygningsdeler.

Vi utfører termografering av alle typer bygninger etter gjeldende standarder, og har omfattende kompetanse og erfaring i å termografere blant annet:

  • Klimaskjerm under byggeprosessen og ved ferdigbygg
  • Isolasjonsmangler
  • Kuldebroer
  • Fuktpåvisning
  • Gulvvarme

Dersom kontrollert område eller bygning har luftlekkasjer vil termografering kunne vise termiske uregelmessigheter som igjen vil avdekke hvor i konstruksjonen luften lekker. Termografering vil også kunne påvise kuldebroer og isolasjonsmangler.

Energiberegning og energimerking

Alt av energirådgivning, energiberegninger og energimerking utføres i samarbeid med Norsk Enøk og Energi AS.

Branncelletesting

Røyktest med røykgenerator er en rask og enkel måte for å avdekke luftlekkasjer mellom brannceller. Kan også brukes ved visuell kontroll av ytterkonstruksjoner der termografering ikke er mulig på grunn av manglende temperaturdifferanse.

Dette er en ufarlig røyk, samme som benyttes på teater.

Test med røyk
Røykgenerator i drift

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.