Byggfukt

Innbygging av fukt i konstruksjoner på nybygg er en problemstilling som det er blitt stadig større oppmerksomhet rundt. Problemer som muggsopp, gulvbelegg som løsner og lukter og parkett som sprekker opp, er konsekvenser som kan ha stor innvirkning på innemiljø og vil ofte være forbundet med høye kostnader. Det har i lengre tid vært et krav i teknisk forskrift til fuktnivåer før lukking av konstruksjoner, men utførelse og metodikk har generelt ikke vært i henhold til standarder (NS3511 og NS3512). Vi opplever nå et økt fokus på dette og strengere krav til dokumentasjon fra byggherreledd, kontrollforetak og ved miljøsertifiseringer, som for eksempel BREEAM-NOR.

Uttørking av materialer kan være svært krevende med tanke på værforhold vi har her i landet og for å holde tritt med den fremdriften som de fleste byggeprosjekter har i dag. Det er helt avgjørende å ha kontroll på hva som påvirker tørketidene for å kunne unngå forsinkelser som resulterer i unødvendige kostnader. For å oppnå den grad av nøyaktighet og nødvendig dokumentasjon som det stilles krav til, er kalibrert utstyr, målemetodikk, omfang av målinger og vurdering/korrigering av resultater som beskrevet i relevante norske standarder, avgjørende for å kunne dokumentere forholdene på en måte som «holder vann».

Omega Akerholdt har lang erfaring med rådgivning rundt fukttekniske problemstillinger, samt måling av fuktnivåer og dokumentasjon av dette. Ta gjerne kontakt ved spørsmål om krav, prosjektering, utarbeidelse av fuktplaner, fuktinntrenging, uttørkingsproblematikk, tørketiltak og fuktmålinger.