Omega Akerholdt på FDV-Kongressen 2023

Omega Akerholdt var i år representert med stand på FDV Kongressen. Dette er en fagmesse hvor eiendomsbesittere, forvaltere og leverandører av tjenester innen mange fagfelt samles. Her var det foredrag og informasjonsdeling om drift av bygningsmasse, miljøkrav og løsninger som er relevante for byggforvaltning.

Denne gang delte vi stand med vår samarbeidspartner Mjøsplan og fikk presentert våre tjenester ovenfor et bredt publikum fra blant annet kommuner og eiendomsselskaper.  Vi opplevde stor interesse for våre tjenester innen måletjenester og kartlegging av eksisterende bygningsmasse. Energirådgivning med tilleggstjenester som trykktesting, termografering og måling av U-verdier fikk stor oppmerksomhet, samtidig som tilstandsvurderinger og inneklimamålinger også var av interesse for mange. I kombinasjon med tjenestene til Mjøsplan, med skanning av bygningsmasse og utarbeidelse av digitale tvillingmodeller og tegninger, gir dette et godt utgangspunkt for å få en enkel oversikt over bygningsmasser og utarbeidelse av planer for drift og utvikling.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan bistå med på eksisterende bygningsmasse og hvordan dette kan ha betydning for energiklassifisering, oppfyllelse av krav til taksonomi og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner.