Fabrikken er det første bygget som ferdigstilles av totalt tre bygg i prosjektet Urtekvartalet. Det er en samspillsentreprice hvor Vedal Entreprenør AS er totalentreprenør.

Sammen med Drivhuset blir dette rehabilitert fra eksisterende bygningsmasse. Det skal fungere som kontor- og høyskolebygg, og skal fra høsten 2021 benyttes av Høyskolen Kristiania.

Omega Akerholdt har utført trykktesting, termografering og fuktmålinger for Vedal Entreprenør AS. Til å være et rehab-prosjekt, er det imponerende hvor godt resultat Vedal leverer på den avsluttende trykktesten. Resultatet endte på 0,24 luftvekslinger per time mot kravet som var på 0,59 luftvekslinger per time. Gratulerer!

Fuktmålinger på bygget er utført iht. NS3511 og alle målepunkter er godkjent. Både tilbygg samt opprinnelig bygningsmasse er godt dokumentert med fuktmålinger under kritisk fuktnivå for å unngå innebygget fukt i konstruksjoner. Utførte fuktmålinger tilfredsstiller alle BREEAM krav.

Gratulerer med resultatet, og takk til Vedal for enda et prosjekt hvor det har vært et meget godt samarbeid fra råbygg til ferdigstillelse.

Link til prosjektet kan du finne her