På Storo i Nydalen er Veidekke i ferd med å avslutte det som blir Norges største miljøsertifiserte BREEAM-prosjektet for boliger.
Det blir også en av landets første og største fossilfrie byggeprosjekter.
Prosjektet har næringslokaler, parkeringskjeller og til sammen 252 leiligheter.

Omega Akerholdt utførte nylig avsluttende trykktesting av hus 2 og 3 som ga et resultat som er langt innenfor prosjekterte ytelser til tetthet.
Det er sjeldent det oppnås så gode resultater på boligbygg. Gratulerer!

Takk til Veidekke for et godt samarbeid og profesjonalitet gjennom hele prosessen!

http://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-media/pressemeldinger/article28423.ece

Fra venstre: Marie Hammer Iversen, Henrik Fluge Iden, Emilie Simonsen, Erik Widlund, Andrè Henriksen, Joachim Johansen, Svein Becker, Ole Aleksander Hansen, Austin Charles Esperum, Knut Ole Tøfte.