Huitfeldtbrygga – Trykktest og termografering av laftet bygg fra 1740

Huitfeldtbrygga fra 1740 i Trondheim er et laftet bryggehus som er under rehabilitering og skal brukes til kontor og kulturlokaler. Det stilles strenge krav til energibruk og det tilstrebes å nå krav i TEK 17. Tømmerveggen mot elva ønskes tettet uten at dette vises på tømmerveggen.

Omega Akerholdt ble engasjert av Rambøll for å komme med forslag til gjennomføring av trykktesting og termografering. Det er ikke mulig å trykkteste hele brygga. Målingene ble gjennomført ved at det ble laget en «lufttett boks» på 1,8 x 1,8 x 1,8 m som ble brukt på de tre gjennomførte testene. Trykktestene ble fulgt opp med termografering og lufthastighetsmålinger. Første målingen ble gjort uten noe tetting, deretter ble de største lekkasjepunktene tettet med lindrev og til sist ble alle synlige lekkasjepunkter tettet.

Før utbedring ble det målt punktvise lekkasjer på 5 m/s, ved 50Pa undertrykk, mens det etter tetting ble redusert til tilnærmet 0 m/s. For målingene med det innledningsvis høyeste lekkasjetallet, ble luftlekkasjene redusert med over 5 ganger.

Rambøll anbefaler å bruke samme tettemetode på hele veggen mot elva og det bør følges nøye opp med termografering med undertrykk for å kvalitetssikre arbeidet.