NORGES TETTESTE MASSIVTREBYGG?

Betonmast Buskerud-Vestfold AS er engasjert av Klosterøya Næringspark AS for å bygge verdens første grønne klatresenter, Høyt under taket Skien.
På hjemmesidene til prosjektet står det følgende: «Prosjektet bygges i massivtre, og bærekonstruksjon, etasjeskiller, yttertak, yttervegger, 60 % av veggoverflatene er synlig massivtre. Bygget får en kombinasjon av mekanisk ventilasjon og naturlig utlufting i form av åpningsbare vinduer styrt av temperaturen.»

Omega Akerholdt AS har utført trykktesting av hele bygningskroppen. Resultatet endte på 0,07 luftvekslinger per time, som vi tror er Norges beste resultat for et massivtrebygg. Vi takker for tilliten og gratulerer så mye med resultatet!

«Resultatet av trykktesten viser at det er fullt mulig å bygge svært tett med massivtre. Dette er noe som virkelig fremhever massivtre sine egenskaper og posisjon som et tilpasset materiale mot strengere krav til blant annet tetthet. For å oppnå dette har vi hatt fokus på de detaljene vi kan påvirke, i hovedsak tetting av elementskjøter i massivtre samt avslutning mot vinduer, dører og øvrige gjennomføringer i yttervegg. Resultatet er likevel bedre enn vi så for oss og deler dette resultatet med to nøkkelaktører, Woodcon AS og Veste Entreprenør AS, og øvrige involverte aktører.» (Anders Mandt, Betonmast Buskerud-Vestfold).

Link til prosjektet kan du finne her: https://www.betonmast.no/prosjekter/hoyt-under-taket-klatresenter/

På bildet (F.V.): Robin Martens Simonsen og Martin Engelkor fra Omega Akerholdt AS. Fra Betonmast Buskerud-Vestfold Anders Mandt og Hans Asbjørn Gunnerød