TRYKKTESTING AV BERGERLØKKA FOR JM NORGE AS

Enda en vellykket trykktest for JM Norge på prosjekt Bergerløkka.

 Omega Akerholdt AS har levert trykktesting for byggetrinn 1-2 med gjennomgående gode resultater. Resultatene tilsier at det er god tetthet mot friluft og internt mellom enhetene.

«Dette er et resultat av at hele Team Bergerløkka har samarbeidet og bidratt med godt håndverk slik at byggene har fått så gode resultater» Sier Assisterende anleggsleder Torbjørn Johannes Dahl.

Omega Akerholdt er imponert og bistår videre på neste byggetrinn.