Omega Akerholdt vokser

Omega Akerholdt har gjennom sommeren og høsten styrket organisasjonen med flere nyansettelser. Et allerede solid team er nå blitt enda bedre.

På administrasjon har vi fått inn Bente Haug Karlsen som vil være å treffe på sentralbordet, samt ivareta andre daglige administrative oppgaver for oss.

I forbindelse med vår etablering i Bergen har vi også fått med oss Helge Haugland på laget. Helge har lang erfaring innen byggebransjen og har jobbet med trykktesting og termografering av bygg siden 2014.

På Østlandet har vi fått to nye medarbeidere som vil bistå både på takst- og kontrolloppdrag. Knut Hedlund har kommet tilbake til oss etter å ha jobbet et par år som prosjektleder i Moelven. Knut er en erfaren takstmann med kunnskap på mange områder og vil bidra til å øke vår kapasitet og kompetanse på flere områder. Christian Neumann har kommet over til oss etter å ha arbeidet i mange år i Obos Block Watne, med håndtering av ettermarked. Også Christian har en bred erfaring og vil bidra med sin kompetanse på flere områder.

Vi gleder oss veldig til å utvikle selskapet videre i samarbeid med disse dyktige og trivelige medarbeiderne.