Trondheim Katedralskole 

Betonmast Trøndelag er engasjert av Trøndelag Fylkeskommune til å oppgradere eksisterende bygningsmasse til en moderne institusjon samt at det kommer et nybygg.
Skolen er Norges eldste, den ble stiftet i år 1152 og Betonmast har et tett samarbeid med riks – og byantikvar for å finne løsninger som ivaretar historien samt et sterkt forbedret læringsmiljø.
Eksisterende bygningsmasse er på 12 000 m³.  

Omega Akerholdt ble engasjert av Betonmast Trøndelag til å trykkteste og termografere byggene.
Dokumentasjonen som ble utarbeidet etter kontrollene brukes å se tilstanden til byggene og blir et
av beslutningsdokumentene som skal brukes i samspillfasen for å lage en plan for oppgraderingen. 

Omega Akerholdt takker for oppdraget.

Betonmast innstilt for rehabilitering og nybygg av Trondheim Katedralskole • Byggeindustrien 

Prosjekter – Betonmast www.betonmast.no/prosjekter/trondheim-katedralskole/