I samarbeid med et av Norges ledende firma innenfor fuktproblematikk, Mycoteam AS, tilbyr vi følgende tjenester:

Foto: Jarle Nyttingnes

Fuktrådgivning / fuktplan

Fuktplanen utarbeides som en kontrollplan for betong, hulldekker, avrettingslag og treverk. Den skal også være en gjennomgang av kritiske grenseverdier og konstruksjoner.

Fuktmåling i treverk

Vi utfører fuktmålinger i trevirke i byggefasen i henhold til NS 3512 for å hindre innbygging av skadelig fukt som kan føre til vekst av mugg- og råtesopp.

Foto: Mycoteam

Fuktmålinger i betong og avrettingslag

Vi utfører fuktmålinger i betong og avrettingslag i byggefasen i henhold til NS 3511 for å hindre innbygging av skadelig fukt som kan føre til emisjoner fra lim og gulvbelegg. Det måles fuktinnhold i tilsendte prøver fra avrettingslag.

Foto: Mycoteam

Fuktlogging

Vi logger fukt i luft og trematerialer under byggeprosessen. Fuktlogging er viktig for å kunne dokumentere tørkeklimaet samt fuktinnholdet i trematerialer før lukking av konstruksjoner. Vi kan også tilby fuktovervåkning via webløsning.

Foto: Mycoteam

Fuktscanning på store flater

Vi kan skanne fukt på store betongflater eller på takflater. Fuktskanning gir en indikasjon på om det er forhøyede fuktverdier i konstruksjonen

Godkjent dokumentasjon

I henhold til Teknisk forskrift er det krav om at fuktnivå i trekonstruksjoner og betong skal måles før konstruksjonen lukkes. Norsk Standard (NS) NS3511 og 3512 beskriver metode for utførelse av fuktmålinger. Omega Akerholdt tilbyr dette som en tjeneste for å sikre våre kunder en “vanntett” dokumentasjon i forhold til kravene som forefinnes.

Vi har kalibrert utstyr, rutiner og kompetanse til å gjennomføre fuktmålinger og leverer en rapport med målprotokoll i etterkant inspeksjonen.

Kombiner gjerne fuktmåling i treverket med en tetthetskontroll og termografering av råbygg.

Omega Akerholdt har måleutstyr som kan måle i alle typer heltrekonstruksjoner.

Vi tilbyr også rådgiving i etterkant av inspeksjon i forhold til tiltak dersom resultatene overstiger gitte grenseverdier i teknisk forskrift.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.