Omega Akerholdt har utført trykktesting for Veidekke av Ålesund Bybad som består av et svømmeanlegg og et boligprosjekt.
Svømmeanlegget inneholder blant annet et 50 m basseng, bølgebasseng stupetårn og badstuer.
Boligdelen består av 35 leilighet fordelt på tre blokker som ligger delvis over Bybadet og har felles garasjeanlegg.

Det var stilt strenge krav til tetthet både til Bybadet og boligdelen, men Veidekke besto kravene med glans. Omega Akerholdt takker Veidekke for oppdraget.