Omega Akerholdt kan avslutte 2020 med blant annet en vellykket trykktest og termografering for Peab Bjørn Bygg. Et av verdens største museumsgjenstander har nå fått tak over hodet. Her ble det gjennomført trykktest av hele bygget, samt termografering ved forskjellige elementer av bygningskroppen. Gode forberedelser samt byggemessig godt utført arbeid, gjorde at trykktest ble utført uten problemer og var langt innenfor prosjekterte krav.

GODT NYTT ÅR