Tag Archive for: eksisterende bygningsmasse

Huitfeldtbrygga – Trykktest og termografering av laftet bygg fra 1740