Tag Archive for: vedlikeholdsplaner

Huitfeldtbrygga – Trykktest og termografering av laftet bygg fra 1740