Tag Archive for: naboklage

Huitfeldtbrygga – Trykktest og termografering av laftet bygg fra 1740