Tag Archive for: trinnlyd

Huitfeldtbrygga – Trykktest og termografering av laftet bygg fra 1740