Tag Archive for: trykktesting

Huitfeldtbrygga – Trykktest og termografering av laftet bygg fra 1740