Tag Archive for: Bygginspektør

Huitfeldtbrygga – Trykktest og termografering av laftet bygg fra 1740